mascot
mascot

Your Graduation Buddy

mascot

GRADUATION EXPERIENCES

Studenții dau viață Clujului, de pe Piezișă până în Observator se aude numai zumzetul vostru, party-urile din fiecare seară, fuga la cursuri în fiecare dimineață, stresul din fiecare sesiune. Totul se termină prin luna iulie, iar pentru voi, cei din ultimul an se termină o perioadă a vieții (frumoasă, sperăm noi). Cu mult stres și cu multă emoție veți sta pe scena festivității de absolvire, în așteptarea primirii diplomei. O sală plină de oameni dragi, cu lacrimi în ochi, se uită la tine, plini de mândrie și admirație pentru succesul tău.

Pentru asta existăm noi.

E un privilegiu să fim alături de voi în astfel de momente și să le facem memorabile.

Știi momentul acela când stai pe o scenă, cu sute de oameni în fața ta, care se uită la tine la fel de emoționați și așteaptă să fii declarat absolvent? Probabil că nu . Dar acel moment va veni, iar noi vrem să fim acolo, alături de tine și să facem ca totul să fie perfect.

Știi că va fi și o petrecere. Va fi! Va fi banchetul tău, al vostru, și noi ne vom asigura că va fi grandios. Vom transforma împreună acest moment într-o amintire pentru o viață întreagă.

Ignoră tot ce crezi că știi despre o ședință foto. Ne îmbrăcăm personalizat, ne întâlnim cu toții într-un cadru fumos și punem la cale cea mai distractivă ședință foto pe care ai avut-o, cu poze individuale și de grup, cu toți prietenii tăi din timpul facultății. Zâmbete, îmbrățișări și relaxare împreună cu toți colegii, pe care fotografii noștri le transformă în amintiri de neuitat.

YOUR GRADUATION BUDDIES

Despre noi vorbește povestea pe care am creat-o, una în care tinerii studenți ne sunt sursă de inspirație și energie, iar momentele transformate în emoții sunt cele care ne dau impulsul să o luăm de la capăt din nou cu mai mare plăcere.

PACHETE FESTIVITATE

PACHETE BANCHET

PORTOFOLIU
GALERIE FOTO GALERIE VIDEO

2016 - 2017

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologie și Protecția Mediului
  • Inginerie Geologică
  • Geologie
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
  • Asistență Socială
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare şi Relații Publice
  • Publicitate
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
  • Jurnalism
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie
  • Psihologie
  • Psihopedagogie Specială
  • PPedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  • Pedagogie
 • Facultatea de Business
  • Administrarea Afacerilor
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  • Informatică-Economică
  • Statistică și Previziune Economică
  • Marketing
  • Economie Agroalimentară și a Mediului
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
  • Economie și Afaceri Internaționale
  • Finanțe Bănci
  • Economia Firmei – linia germană
  • Economie Generală
  • Management
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune – linia franceză
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale
  • Inginerie Chimică – linia maghiară
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Teologie Ortodoxă Pastorală
  • Teologie Ortodoxă Didactică
  • Teologie Ortodoxă Asistență Socială
  • Artă Sacră
 • Facultatea de Studii Europene
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Administrație Europeană
  • Studii Americane
  • Management
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
  • Educaţie Fizică şi Sportivă
  • Kinetoterapie si Motricitate Specială
  • Sport si Performanţă Motrică
 • Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
  • Ingineria Mediului
  • Știința Mediului
  • Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată
  • Calculatoare
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
  • Știința Materialelor
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
 • Facultatea Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • Robotică
  • Inginerie Economică Industrială
  • Design Industrial
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • Facultatea de Inginerie Electrică
  • Electrotehnică
  • Instrumentație și Achiziții de Date
  • Electromecanică
  • Managementul Energiei
  • Inginerie Medicală
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
  • Electronică de Putere și Acționări Electrice
 • Facultatea de Mecanică
  • Mecatronică
  • Mecanică Fină și Nanotehnologii
  • Ingineria Transporturilor și a Traficului
  • Autovechicule Rutiere
  • Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Construcții
  • Căi Ferate, Drumuri și Poduri
  • Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole
  • Amenajări și Construcții Hidrotehnice
  • Inginerie Economică şi Management în Construcţii
  • Măsurători Terestre și Cadastru
  • Civil Engineering
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic
  • Electronică Aplicată
  • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină – linia engleză
  • Medicină – linia franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

 • Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Agricultură
  • Agricultură
  • Biologie
  • Inginerie și Protecția Mediului
  • Montanologie
  • Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Măsurători Terestre și Cadastru
  • Horticultură
  • Peisagistică
 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
  • Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
  • Ingineria Produselor Alimentare

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

 • Facultatea de Medicină
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

2015 - 2016

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului, Geografia Turismului ID
  • Geografie română
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Inginerie Geologică
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologia și Protecția mediului
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică română
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
  • Informatică engleză
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Comunicare, Relaţii Publice ID, Comunicare, Relaţii Publice linia germană
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
  • Jurnalism linia română
  • Jurnalism linia engleză
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie
  • Psihologie română, Psihologie română ID
  • Psihopedagogie Specială română
  • Psihopedagogie Specială maghiară
  • Psihologie maghiară, Psihologie maghiară ID
 • Facultatea de Business
  • Administrarea Afacerilor
  • Administrarea Afacerilor engleză
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  • Informatică-Economică
  • Statistică și Previziune Economică
  • Marketing
  • Economie Agroalimentară și a Mediului
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
  • Economie și Afaceri Internaționale
  • Finanțe Bănci
  • Economie și Afaceri Internaționale germană și Economia Firmei germană
  • Economie Generală
  • Management
 • Facultatea de Fizică
  • Fizică Medicală
  • Fizică Informatică
  • Fizică Teoretică
  • Fizică Tehnologică
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată, română și engleză
  • Calculatoare engleză
  • Calculatoare română
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
  • Știința Materialelor
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
 • Facultatea Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini română și germană
  • Robotică
  • Robotică engleză
  • Inginerie Economică Industrială
  • Design Industrial
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • Facultatea de Inginerie Electrică
  • Electrotehnică
  • Instrumentație și Achiziții de Date
  • Electromecanică
  • Managementul Energiei
  • Inginerie Medicală
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
 • Facultatea de Mecanică
  • Mecatronică
  • Mecanică Fină și Nanotehnologii
 • Facultatea de Construcții
  • Căi Ferate, Drumuri și Poduri
  • Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole română și engleză
  • Amenajări și Construcții Hidrotehnice
  • Inginerie Economică
  • Măsurători Terestre și Cadastru

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

 • Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Agricultură
  • Agricultură
  • Biologie
  • Inginerie și Protecția Mediului
  • Montanologie
  • Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Măsurători Terestre și Cadastru
 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
  • Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
  • Ingineria Produselor Alimentare

2014 - 2015

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Geografie germană
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Inginerie Geologică
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologia și Protecția mediului
  • Geologie
  • Biologie Maghiară, Ecologie și Protecția Mediului
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică română
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
  • Informatică engleză
  • Ingineria Informației
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare, Relații Publice și Publicitate
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată, română și engleză
  • Calculatoare engleză
  • Calculatoare română
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
 • Facultatea de Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini română și germană
  • Robotică
  • Robotică engleză
  • Inginerie Economică Industrială română și engleză

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism
  • Inginerie și Management în Industria Turismului
  • Inginerie Economică în Agricultură și ID

2013 - 2014

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  • Economie și afaceri internaționale
  • Economie generală
  • Economie agroalimentară
  • Management
 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie, Cartografie
  • Măsurători terestre și Cadastru
 • Facultatea de Litere
  • Limbi moderne aplicate
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică

2012 - 2013

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Geografie germană, Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie, Cartografie

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică

,,

Mă bucur foarte mult că am decis să lucrăm cu voi la un eveniment așa de important. Încă de la prima întâlnire ați fost foarte deschiși la sugestii și ne-ați ascultat părerile, ceea ce mi-a dat încredere că veți organiza un eveniment de neuitat pentru noi. Întotdeauna ați dat dovadă de profesionalism, flexibilitate, disponibilitate și înțelegere. Având în vedere că ultimul an este foarte agitat, decizia de a lucra cu voi mi-a redus foarte mult din responsabilități. Știind că sunteți o echipa foarte bine organizată am avut încredere în voi că totul va fi așa cum ne-am dorit. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu voi și sper să mai avem o astfel de ocazie.

Diana Petrescu Reprezentant Facultatea de Farmacie, UMF

,,

Nu cred că am să uit vreodată tot stresul și toate emoțiile pe care le-am avut cu organizarea evenimentelor de final de facultate, dar dacă nu era echipa Bye Bye Stud, în special Larisa, Alex și Cipri, nu cred că aș fi rămas cu amitiri atât de minunate. Voi nu sunteți doar o firmă care oferă robe, toci și flori, sunteți o echipă care trăiește emoțiile fiecărui student și oferă momente de neuitat. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, colegii mei, profesorii și familiile noastre! Voi nu doar organizați evenimente, Bye Bye Stud transformă visele în realitate!

Delia Nechita Reprezentant FSEGA Specializare Statistică și Previziune Economică

,,

Colaborarea cu Bye Bye Stud, și am să o nominalizez pe Ica <3 pentru că ea a fost omul principal de legătură, a fost peste așteptări. Ne-au îndeplinit cerințele, de la doleanțe și până și mofturi și am realizat împreună o festivitate și o petrecere pe măsură. Toată lumea a fost extrem de mulțumită de serviciile oferite. Am colaborat din timp, organizat și cel mai important, ținând cont de opinia întregului colectiv de Științe Politice, linia română, promoția 2016.

Dodoși Andreea Reprezentant FSPAC Specializare Științe Politice

,,

Super! O relație foarte amicală, am avut parte de multă înțelegere, o colaborare exact așa cum îmi doream. Niciodată nu mi s-a zis nu se poate, întotdeauna ați găsit o cale.
Echipa Bye Bye Stud, mai mult decât niște colaboratori, întotdeauna aproape de absolvenți, împreună cu noi.

Deac Andrada Reprezentant Facultatea de Medicină, UMF
GRADUATION MEMORIES

Experiența Bye Bye Stud e despre momentele spre care ne vom întoarce mereu cu plăcere!

 • contact@byebyestud.ro
 • 0749 772 508