mascot

Your Graduation Buddy- PORTOFOLIU -

mascot

2016 - 2017

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologie și Protecția Mediului
  • Inginerie Geologică
  • Geologie
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
  • Asistență Socială
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare şi Relații Publice
  • Publicitate
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
  • Jurnalism
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie
  • Psihologie
  • Psihopedagogie Specială
  • PPedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  • Pedagogie
 • Facultatea de Business
  • Administrarea Afacerilor
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  • Informatică-Economică
  • Statistică și Previziune Economică
  • Marketing
  • Economie Agroalimentară și a Mediului
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
  • Economie și Afaceri Internaționale
  • Finanțe Bănci
  • Economia Firmei – linia germană
  • Economie Generală
  • Management
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune – linia franceză
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale
  • Inginerie Chimică – linia maghiară
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Teologie Ortodoxă Pastorală
  • Teologie Ortodoxă Didactică
  • Teologie Ortodoxă Asistență Socială
  • Artă Sacră
 • Facultatea de Studii Europene
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Administrație Europeană
  • Studii Americane
  • Management
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
  • Educaţie Fizică şi Sportivă
  • Kinetoterapie si Motricitate Specială
  • Sport si Performanţă Motrică
 • Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
  • Ingineria Mediului
  • Știința Mediului
  • Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată
  • Calculatoare
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
  • Știința Materialelor
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
 • Facultatea Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • Robotică
  • Inginerie Economică Industrială
  • Design Industrial
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • Facultatea de Inginerie Electrică
  • Electrotehnică
  • Instrumentație și Achiziții de Date
  • Electromecanică
  • Managementul Energiei
  • Inginerie Medicală
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
  • Electronică de Putere și Acționări Electrice
 • Facultatea de Mecanică
  • Mecatronică
  • Mecanică Fină și Nanotehnologii
  • Ingineria Transporturilor și a Traficului
  • Autovechicule Rutiere
  • Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Construcții
  • Căi Ferate, Drumuri și Poduri
  • Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole
  • Amenajări și Construcții Hidrotehnice
  • Inginerie Economică şi Management în Construcţii
  • Măsurători Terestre și Cadastru
  • Civil Engineering
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic
  • Electronică Aplicată
  • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină – linia engleză
  • Medicină – linia franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

 • Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Agricultură
  • Agricultură
  • Biologie
  • Inginerie și Protecția Mediului
  • Montanologie
  • Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Măsurători Terestre și Cadastru
  • Horticultură
  • Peisagistică
 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
  • Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
  • Ingineria Produselor Alimentare

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

 • Facultatea de Medicină
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

2015 - 2016

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului, Geografia Turismului ID
  • Geografie română
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Inginerie Geologică
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologia și Protecția mediului
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică română
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
  • Informatică engleză
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Comunicare, Relaţii Publice ID, Comunicare, Relaţii Publice linia germană
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
  • Jurnalism linia română
  • Jurnalism linia engleză
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie
  • Psihologie română, Psihologie română ID
  • Psihopedagogie Specială română
  • Psihopedagogie Specială maghiară
  • Psihologie maghiară, Psihologie maghiară ID
 • Facultatea de Business
  • Administrarea Afacerilor
  • Administrarea Afacerilor engleză
  • Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  • Informatică-Economică
  • Statistică și Previziune Economică
  • Marketing
  • Economie Agroalimentară și a Mediului
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
  • Economie și Afaceri Internaționale
  • Finanțe Bănci
  • Economie și Afaceri Internaționale germană și Economia Firmei germană
  • Economie Generală
  • Management
 • Facultatea de Fizică
  • Fizică Medicală
  • Fizică Informatică
  • Fizică Teoretică
  • Fizică Tehnologică
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată, română și engleză
  • Calculatoare engleză
  • Calculatoare română
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
  • Știința Materialelor
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
 • Facultatea Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini română și germană
  • Robotică
  • Robotică engleză
  • Inginerie Economică Industrială
  • Design Industrial
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • Facultatea de Inginerie Electrică
  • Electrotehnică
  • Instrumentație și Achiziții de Date
  • Electromecanică
  • Managementul Energiei
  • Inginerie Medicală
  • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic
 • Facultatea de Mecanică
  • Mecatronică
  • Mecanică Fină și Nanotehnologii
 • Facultatea de Construcții
  • Căi Ferate, Drumuri și Poduri
  • Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole română și engleză
  • Amenajări și Construcții Hidrotehnice
  • Inginerie Economică
  • Măsurători Terestre și Cadastru

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică
 • Facultatea de Medicină Dentară
  • Medicină Dentară
  • Tehnică Dentară

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

 • Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Agricultură
  • Agricultură
  • Biologie
  • Inginerie și Protecția Mediului
  • Montanologie
  • Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie Alimentară
 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Măsurători Terestre și Cadastru
 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
  • Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
  • Ingineria Produselor Alimentare

2014 - 2015

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Geografie germană
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie
  • Cartografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Biologie
  • Inginerie Geologică
  • Biochimie
  • Biotehnologii Industriale
  • Ecologia și Protecția mediului
  • Geologie
  • Biologie Maghiară, Ecologie și Protecția Mediului
 • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Informatică română
  • Matematică
  • Matematică-Informatică
  • Informatică engleză
  • Ingineria Informației
 • Facultatea de Sociologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Antropologie
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Comunicare, Relații Publice și Publicitate
  • Administrație Publică
  • Științe Politice
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Chimie
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice Petrochimice și Carbochimice
  • Chimie
  • Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Inginerie Biochimică
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului
  • Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Automatică și Informatică aplicată, română și engleză
  • Calculatoare engleză
  • Calculatoare română
  • Tehnologia Informației
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
 • Facultatea de Construcții de Mașini
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini română și germană
  • Robotică
  • Robotică engleză
  • Inginerie Economică Industrială română și engleză

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

 • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Canto și artele spectacolului muzical
  • Interpretare instrumentală
 • Facultatea Teoretică
  • Compoziție, muzicologie, dirijat
  • Pedagogie muzicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Horticultură
  • Silvicultură
  • Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism
  • Inginerie și Management în Industria Turismului
  • Inginerie Economică în Agricultură și ID

2013 - 2014

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  • Economie și afaceri internaționale
  • Economie generală
  • Economie agroalimentară
  • Management
 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie, Cartografie
  • Măsurători terestre și Cadastru
 • Facultatea de Litere
  • Limbi moderne aplicate
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică

2012 - 2013

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
  • Geografia Turismului
  • Geografie română, Geografie germană, Planificare Teritorială
  • Hidrologie-Meteorologie, Cartografie

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
  • Medicină Generală
  • Medicină engleză
  • Medicină franceză
  • Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare
  • Asistență Medicală Generală
  • Radiologie și Imagistică
 • Facultatea de Farmacie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică