mascot

Your Graduation Buddy- PORTOFOLIU -

mascot

2013 - 2018

Universitatea „Babeș- Bolyai”

 • Facultatea de Geografie
 • Facultatea de Biologie și Geologie
 • Facultatea de Matematică și Informatică
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Facultatea de Business
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Facultatea de Studii Europene
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
 • Facultatea de Fizică

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

 • Facultatea de Medicină
 • Facultatea de Farmacie
 • Facultatea de Medicină Dentară

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
 • Facultatea Construcții de Mașini
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 • Facultatea de Inginerie Electrică
 • Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
 • Facultatea de Construcții
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

 • Facultatea de Agricultură
 • Facultatea de Horticultură
 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
 • Facultatea de Medicină Veterinară
 • Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

 • Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREŞ

 • Facultatea de Medicină
 • Facultatea de Medicină Dentară
 • Facultatea de Farmacie